فروشگاه مریخ شاپ

به فروشگاه مریخی ها خوش امدید

نمونه پروژه آماده پریماورا p6

نمونه پروژه آماده پریماورا p6 (کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه)
قیمت: 180,000 تومان
ایجاد یک پروژه در محیط نرم افزار پریماورا Primavera (نرم افزار کنترل و مدیریت پروژه)

این پروژه مربوط به درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه می باشد.

عنوان پروژه: احداث بازه اول سامانه انتقال آب طرح ویژه حوضه گرمسیری

این فایل شامل کلیه موارد زیر می باشد:

- 13 صفحه تصاویر و توضیحات کامل پروژه با فرمت Word و قابل ویرایش
- نقشه ها با فرمت Pdf
- فایلی با فرمت Xer شامل تعریف پروژه, (ساختار پروژه های سازمان) EPS، (چارت سازمانی پروژه) OBS


نمونه پروژه آماده پریماورا p6 (کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه)
EPS
نمونه پروژه آماده پریماورا p6 (کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه)
OBS
نمونه پروژه آماده پریماورا p6 (کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه)

فهرست مطالب فایل Word (توضیحات پروژه)


نمونه پروژه آماده پریماورا p6نمونه پروژه آماده پریماورا p6

مبنای قیمت گذاری این پروژه: انحصاری بودن و نیز نبود نمونه مشابه در اینترنت می باشد.
خرید
تاریخ ارسال: 19 تیر 1396 ساعت 20:42 | چاپ مطلب